Federatie Parochies VenloStad: Parochie: O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Parochie: O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Zondagvieringen

Eerste zondag van de maand:
Eucharistieviering om 10:30 uur

Tweede zondag van de maand:
Dienst van woord en gebed

Derde zondag van de maand:
Eucharistieviering om 10:30 uur

Vierde zondag van de maand:
Eucharistieviering om 10:30 uur

Vijfde zondag van de maand:
Eucharistieviering om 10:30 uur

Open inloop

Elke woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur

 

Nieuwsbrief

Klik hier op Nieuwsbrief dan opent de bijlage zich vanzelf met alle actuele informatie van onze parochie.

Diensten / agenda

Bekijk hier de kalender met diensten in de parochie.

Adres:

Grote Kerkstraat 28
5911 CH Venlo
Tel. 077-3512439
E-mail parochiefederatievenlostad@ziggo.nl 

Pastoor: Deken J.Spee                

Diaken: Cor Sonnemans