Federatie Parochies VenloStad: Diaconie

Diaconie

EEN tegen EENZAAMHEID, in D'n Dörpel. 125 bezoekers !

  

 

 

LET OP:  vanaf maart 2020 zijn alle activiteiten stil komen te liggen vanwege de CORONA pandemie.

Planning 2020:

Samen ontbijten in D'n Dörpel, Gulikstraat 202, Venlo. Van 10.00 tot 13 uur.

Op zondagen: 26 januari, 24 mei, 26 juli, 27 september, 29 november

Palmpasenviering met brunch en uitreiking palmtakjes in Gemeenschapshuis De Maagdenberg.

Op zaterdag 4 april. Inloop vanaf 12.00 uur. brunch om 12.30 uur.

Dag voor de Ouderen in Gemeenschapshuis De Maagdenberg.

Op zaterdag 24 oktober. Inloop vanaf 13.30 uur.

Kerstviering in D'n Dörpel, Gulikstraat.

Op zaterdag 12 december. Inloop om 13.30 uur. Einde om 17.00 uur.

Klop op deze link voor het jaarprogramma.

 

 

 

 

  

 

Voor overige activiteiten en bijeenkomsten verwijzen we naar de diverse nieuwsbrieven van de parochies.

 

Het hele jaar door ÉÉN TEGEN EENZAAMHEID:

- Open Inloop op woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij OLV kerk in Venlo-Zuid. 10-20 ouderen hebben elke week sociale contacten.

- Oudere, zieke Venlonaren in zorgcentrum Crescendo faciliteren met elke twee weken speciale woorddiensten.

- 80Plus jarigen ontvangen op hun verjaardag een bloemetje

- Inloop Huiskamer bij de Martinus Basiliek, elke woensdagochtend van 10-12 uur

 

Werkgroep Diaconie Federatie Parochies VenloStad.

Voorzitter/ Coordinator mevr. Bep Holla: Tel.: 077 – 3518560 / 06 - 46002910   -   e.mail: bep.holla@home.nl

Stadsdeel: het Ven H. Michaëlparochie:

Contactpersonen:

Mevr. Leonie Nijholt                  tel.: 06-14506195   e.mail: leonienijholt@home.nl                            

De heer Hans Hendrickx,       tel.: 077-3512142   e.mail: h.t.henrickx@home.nl

Stadsdeel: Venlo-Zuid: Onze Lieve Vrouwe Parochie:

Contactpersoon:

Mevrouw Rienie Roks,           tel.: 077-3827052 / 06-54986077    e.mail: rienieroks@home.nl

 

 

Stadsdeel Venlo-Oost: Familie parochie, St. Joseph Parochie, Don Bosco parochie:Contactpersonen:

Mevrouw Paula Heijnen,        tel.: 077-3548659   e.mail: pgmjheijnen@home.nl

Mevrouw Tiny van Buuren     tel.: 077-3548629

Stadsdeel Binnenstad: parochie St.Martinus

vacature    ​ 

Adviseurs van de werkgroep Diaconie:

Dhr. Hub Vossen

​Dhr. Hub van den Bosch

 

Officiële definitie van diaconie:

“Allerlei manieren waarop groepen van christenen (waaronder parochies) zich solidariseren met mensen in nood en/of eenzaamheid en hen helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen”.

Vaak genoemde werkwoorden van diaconie zijn:

 • luisteren
 • ruimte scheppen
 • helpen
 • levensmoed geven, opkomen voor gerechtigheid.

 

Kerntaken van een parochiële diaconie

1. Zorg voor de naaste

Het realiseren van de diaconale doelen. Door zelf aan de slag te gaan, of door de afstemming van parochiële diaconale activiteiten te verbeteren (coördinatie).

2. Zorg dat je er bij bent

Contacten onderhouden met sociale en maatschappelijke instanties, present zijn bij nieuwe maatschappelijke initiatieven; een parochiële diaconie moet herkenbaar zijn voor de buitenwereld.

3. Zorgen voor middelen

Inzamelen en beheren van gelden en dit besteden aan actuele en relevante maatschappelijke doelen: tegenwoordig veel minder individuele noodleniging en veel meer de ondersteuning van maatschappelijke en met name maatschappijkritische organisaties, zelforganisaties etc.

4. Zorgen voor verbreding van het draagvlak: goede informatie-uitwisseling

De parochiegemeenschap moet weet hebben van de diaconale activiteiten, anderzijds moet de diaconie gebruik maken van de binnen de gemeenschap reeds aanwezige netwerken of middelen. Diaconie mag geen "vreemde" zijn (of blijven) voor de parochianen. Denk b.v. aan publiciteit via parochieblad e.d., of aan het feit dat ervaringen uit bezoekwerk veel maatschappelijke betekenis kunnen hebben.

5. Zorg voor protest

Signalen afgeven aan overheden en bestuurders in kerk en samenleving, wanneer zaken als gerechtigheid en vrede in het gedrang geraken.

6. Zorg voor een diaconale gemeenschap

Samenwerken of contacten onderhouden met de liturgische, catechetisch, pastorale en bestuurlijke groepen in de parochie, ten behoeve van het streven naar een "diaconale parochie”.

7. Zorg voor goede interne organisatie en externe relaties

Denk aan zaken als:

 • Formuleren van opdracht/doelstelling/taken/bevoegdheden van de diaconie (in overleg met parochiebestuur), bijvoorbeeld aan de hand van een pastoraal beleidsplan;
 • Samenstelling en taakverdeling van de werkgroep/stuurgroep diaconie;
 • Stimuleren van overleg en afstemming van diaconale werkgroepen, commissies en diaconaal actieve personen in en om de parochie (diaconaal beraad).
 • Op basis van de opdracht een meerjarenbeleidplan opstellen;
 • Op basis van het beleidsplan een jaarwerkplan en begroting opstellen;
 • Inhoudelijk en financieel jaarverslag opstellen;
 • Externe contacten met parochiële bestuurslagen;
 • Externe contacten: andere katholieke, oecumenische of algemene groepen/instanties ter plaatse;
 • Externe contacten: andere parochies/dekenaat/bisdom.