Diaconie: wat is het?

Diaconie: wat is het?

Kerk-zijn reikt verder dan het gezamenlijke gebouw of de vieringen op zondag. Diaconie, dienstbaar zijn aan de samenleving, staat centraal in de boodschap die Jezus ons meegaf. 

Vanuit die boodschap zijn in elk van onze vier kerken, onze vier geloofsgemeenschappen vrijwilligers actief om mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven, om hun eenzaamheidsgevoel te verkleinen. Dat kan gaan om een extra eucharistie- of gebedsviering rond Kerstmis of Pasen, om een gezamenlijk ontbijt, een bloemetje of bezoekje bij een verjaardag. In elke wijk zijn er locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor een kopje koffie, een gesprekje of een partijtje kaarten. Deze mogelijkheden van “open inloop” voorzien in een werkelijke behoefte, ze worden drukbezocht.
Deze diaconiegroepen werken samen met andere werkgroepen binnen de parochie die ook activiteiten in het kader van diaconie opzetten.

Onder "Diaconie, wat bieden wij aan binnen de Stadsparochie?" staat per stadsdeel aangegeven welke activiteiten worden georganiseerd.

Werkgroepen

De contactgegeven van elk van de diaconie-werkgroepen staan hieronder.
 

Werkgroep Diaconie Stadsparochie St. Martinus

Voorzitter / Coördinator
Mevr. Bep Holla

Stadsdeel Binnenstad: parochie St.Martinus

vacature

Stadsdeel Venlo-Oost:    JoFaBo H. Familieparochie, St. Jozefparochie, H. Don Boscoparochie

Contactpersonen
Mevrouw Paula Heijnen
Mevrouw Tiny van Buuren

Stadsdeel Noord: het Ven H. Michaëlparochie en H.Hart parochie

Contactpersonen
Mevr. Leonie Nijholt
De heer Hans Hendrickx
Mevr. Monique Seelen

Stadsdeel Venlo-Zuid: Onze Lieve Vrouw Parochie

Contactpersoon
Mevrouw Rienie Roks

Adviseurs van de werkgroep Diaconie

De heer Hub van den Bosch
Diaken Cor Sonnemans

> Lees hier wat wij aanbieden binnen onze stadsparochie...