Vrijwilligers

Vrijwilligers, we kunnen niet zonder

In elke kerk werden van oudsher de pastoor en zijn kapelaan(s) ondersteund door een beperkt aantal vrijwilligers. Dit betrof met name de (leke-)leden van het kerkbestuur, de misdienaars en collectanten en vaak ook mensen (meestal dames) die de kerk schoon hielden en het koper poetsten.

De ontwikkelingen rond beschikbaarheid van pastores en financiële middelen in de laatste decennia  hebben er toe geleid dat thans steeds meer taken van de pastores zijn overgenomen door vrijwilligers. Daarnaast worden ook veel werkzaamheden waarvoor vroeger een betaalde kracht werd ingezet, thans verricht door vrijwilligers. Denk hierbij aan het werk van kosters en soms ook technisch onderhoud, schilderwerk, kerkelijk drukwerk en verspreiding ervan onder
parochianen, etc.

De komst van nieuwe media maakt dat vrijwilligers zich inzetten voor het opzetten en bijhouden van een website voor hun kerk en dat het mogelijk is steeds meer gebruik te maken van het internet voor interne en externe communicatie.

Vroeger werd de inbreng van leken gerechtvaardigd door het gebrek aan (tijd bij de) priesters en was de rol van de vrijwilligers veel meer een afgeleide van het werk van de ambtsdragers. Tegenwoordig is in onze geloofsgemeenschappen een kerk zonder inzet van zovele vrijwilligers niet meer denkbaar.

Het gezicht van onze Stadsparochie St. Martinus wordt vandaag de dag sterk bepaald door vrijwilligers werkzaam op verschillende terreinen: liturgie, diaconie, catechese, gemeenschapsopbouw en het faciliteren van de hier genoemde taken.

Livestreams

Volg ons op...

Nieuws

Ga naar de Nieuws-pagina.