Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: Pasen, feest van nieuw leven, overweging door deken Spee

Woord van de Deken

Pasen, feest van nieuw leven, overweging door deken Spee

28-3-2023, door: De redactie
Pasen, feest van nieuw leven, overweging door deken Spee

Beste mensen, 

Met Pasen vieren wij en beelden we uit in de kerkelijke plechtigheden, dat vanuit de chaos de schepping doorbreekt. Vanuit de duisternis het licht. En vanuit de reiniging door het water worden bedreigingen weggewassen, waarvan de dood wel de grootste is. 

En vanuit dat gebeuren ontstaat het mysterie dat “leven” heet. Dat leven is geschapen en daarin neemt de mens een unieke plaats in. De mens wordt de kroon op de Schepping genoemd. Niet altijd heeft de mens getoond dat hij dat  ook waard is. Met zijn vrije wil bracht diezelfde mens de Schepper in verlegenheid, maakte Hem  vertoornd of verdrietig. 

Op Goede Vrijdag was er zijn Zoon, Die dat niet verdiende, Die moest sterven op het kruis. Wat  er toen gevoeld, geroepen, gehuild werd, leek op chaos. Kan daaruit nog leven voortkomen,  licht ontstaan? De Heer om wie het ging riep dat het was volbracht en dat Hij zijn Geest aan de  Vader toevertrouwde. Vuur, licht en water zijn de elementen van de schepping, die ooit de  chaos hebben verdrongen. We gebruiken ze nu om de Nieuwe schepping aan te duiden, want  Hij die gestorven is en begraven, is verrezen. Voorbij de pijn en de dood staat Hij in het nieuwe  leven en wenkt naar hen die Hem willen volgen door de dood heen naar de verrijzenis. 

Het is nooit gemakkelijk voor de geest van de mens, om dat tot zich toe te laten. Zeker niet na  alle onweerswolken van vernietiging en dood, angst en vlucht om ons heen, zoals we dat in  deze tijd ervaren. Om ons heen en misschien ook in ons, kan de chaos van het bestaan ons  verwarren. In dat duister kun je verdwalen. Pasen wil het lichtende pad aangeven van de  overwinning. De overwinning van het goede hart dat sterker is dan alle wapens van de wereld. 

Orthodoxe christenen begroeten elkaar op Pasen met de woorden: De Heer is verrezen.  Ja Hij is werkelijk verrezen. Alleluia. 

Ondanks alles: Zalig Pasen. 

Deken Jos Spee 

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief