Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: 40-jarig jubileum organist Frank Quaedvlieg

Nieuws

40-jarig jubileum organist Frank Quaedvlieg

30-3-2023, door: De redactie
40-jarig jubileum organist Frank Quaedvlieg

Op 18 maart j.l. werd er in een feestelijke eucharistieviering stilgestaan bij het 40-jarig jubileum van Frank  Quaedvlieg organist , voorheen in de H. Nicolaaskerk en momenteel in de H. Michaëlkerk. Ook heeft Frank  vele jaren het dameskoor van de Nicolaasparochie begeleid. Deken Spee droeg een mooi gedicht voor over  ‘de organist’ en Paul Dullaert, secretaris van de stadsparochie overhandigde hem de gebruikelijke envelop  met inhoud en een oude foto met het bestuur van het H. Hartkoor waar de vader van Frank dirigent was. 

Ook werden drie dames van het Nicolaaskoor in de bloemetjes gezet vanwege hun jaren lange dienstbaar heid. Thea van Dam-Munten (40 jaar), Annie Francken-Munten (38 jaar) en Mia Wijnen (35 jaar).

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief