Stadsparochie St. Martinus - Nieuws: De oude olijfbomen

Nieuws

De oude olijfbomen

29-3-2023, door: De redactie
De oude olijfbomen

 

Olijfbomen kunnen heel oud worden. Als de knoestige bomen uit de Hof van Olijven in Jeruzalem konden spreken zouden zij ons vertellen van het lijden van onze Heer. Van de doodsangst én van de standvastigheid van Jezus. “Als het niet anders kan dan dat Ik de beker drinke, dat dan niet mijn wil maar uw wil geschiede”… 

 

En dan begint de helse kruisweg. 

In deze warrige tijd overkomt het ons misschien wel eens dat we ons als in de Hof van Olijven  voelen… De toekomst is duister, angst kan ons overvallen of onzekerheid. Velen gaan hun  kruisweg. Individueel en als mensheid samen. Afschuwelijke beelden komen onze huiskamer  binnen.  

Nooit, maar dan ook nooit, zolang er mensen zijn op aarde, is de wereld vrij geweest van  bedreiging. Oorlogen tussen volkeren en naties zijn van alle tijden. We dachten misschien dat  we na de Tweede Wereldoorlog verstandig waren geworden, omdat oorlog niets oplost, alleen  leed voortbrengt. Het is nog erger geworden. De beschietingen en bombardementen zijn óók  gericht tegen burgerdoelen. Was dit lang de “ver - van - ons - bed - show”, nu komt het heel  dichtbij. In kilometers maar ook in ons gevoel. Ook in onze eigen parochies zijn er vele  vluchtelingen. Hartverwarmend is het om te zien, dat velen hen nabij willen zijn met praktische  hulp en met medeleven.  

Het zijn als het ware staties van de kruisweg, waarin we ons verbonden voelen met het lijden  van de Heer en hen die met hem verbonden waren. Onwaarheid vanaf de rechterstoel, pijn  lijden en het slechtste wat in mensen boven komt en elkaar aandoet. Maar ook Veronica en  Simon van Cyrene, de vrouwen die huilen, mensen die nabij zijn in lijden in hulp en meegevoel. 

Aan de hand van de staties uit de (gesloten) St. Jozefkerk aan de Maagdenberg en beelden uit  deze tijd willen wij stilstaan bij al het leed van oorlogen, strijd en natuurgeweld dat ons met Zíjn  lijden verbindt. Een kleine tentoonstelling van deze staties van de hand van Louis Smeets,  glaskunstenaar, uit onze eigen stad, is opgesteld in de zijbeuk van de St. Martinusbasiliek. Goed  om bij stil te staan en intens te bidden om vrede en daadwerkelijke hulp.

 

Filteren

Op kerk

Op type nieuws

Archief