H. Michaelkerk

Vaste eucharistievieringen in de H. Michaelkerk

Zie alle vieringen op een rij.

Gebedsdienst

Gebedsdiensten zijn voor velen vrijwel onbekend. Toch kunnen we ons voorstellen, dat bij bepaalde gelegenheden, verenigingen of clubs bij elkaar komen en dan een gebedsdienst houden in plaats van een Eucharistie-viering bijvoorbeeld een Adventsviering, Kerstviering, Sintermerteviering, Carnavalsviering, Goede-Weekviering,  e.d. De pastoor is graag bereid hierover mee te denken. 

Huisbezoek

Wie bezoek van de pastoor/diaken wenst, maakt zelf met hem een concrete afspraak via het parochiekantoor.

Bij ernstige zieken wil iemand van het pastoraal team graag op bezoek komen. Hij moet dan wel op de hoogte zijn. Daarom een dringend beroep op de  familie om door te geven aan het parochiekantoor.

Ziekenhuisopname

Bij opname in het ziekenhuis vragen wij de naaste familie deze opname door te geven aan het parochiekantoor. Dan kan iemand op bezoek komen. Het ziekenhuis geeft namelijk geen opnames door.


Nieuws van de kerk

Eerste Heilige Communie in Venlo-Noord

Eerste Heilige Communie in Venlo-Noord
9-3-2024, door: De redactie

Nu de carnaval voorbij is en we begonnen zijn aan de veertigdagentijd, is het ook tijd dat de  Eerste Communielessen weer gaan beginnen. De eerste les zal zijn op dinsdag 5 maart om  14:30 uur in de H. Michaëlkerk. Het thema van de Eerste Communie zal zijn: Ons hart mag op  Jezus...

» Lees verder...